StaffPage

TOA Architects

Saul Roberts

Saul Roberts

Pou Tātaki


Waikato Tainui, Te Kawerau a Maki

Tāpotu te iringa o taku wakatuhi.
Tuhinganui, tuhingaroa, tuhingapāmamao.
Tukua koa mai te kōmurihau
Hei angitu te eke āmai o ngaru.
Eke Panuku, eke Tangaroa, eke iti kōpara ki moemoe O Tainui, o Te Waiohua!
Tihei mauri ora!

Ko te tongi ā Tawhiao e kī ana “Māku anō e hanga tōku whare”. Heoi ano, he tohu rangatira, he tohu pātaka whakairinga korero. He tohu hei kākā mai te pae o te mahi hanga whare, hei whakakī mai i ngā whāruarua kia whakatakotongia ake ai te tuāpapa o te whakarauo-ra. Hei aha? Hei whakapakari ai, hei whakarangatira ai, hei whakaorangia ai te whānau whānui, puta noa. Ko te mānakonako, kia tatū mai nei te mana motuhake, kia pumau ai te rangatiratanga, kānapanapa mai hei whet arataki i ā tatou te hunga kua mahue ki muri nei. Ma-ranga mai! Paimārire!

Mokau ki runga, Tamaki ki raro, Pare Waikato, Pare Hau-raki, Mangatoatoa ki waenganui me Te Kaokaoroa o Pa-tetere me te nehenehe nui.
Ko te amorangi ki mua me te hāpai ō ki muri. Mā te whakarongo ki te kōhimuhimu a Mataoho e mōhio ai tātou me pēwhea rā e hohou ana te rongo. Ko te when-ua te tino take i ora ai tātau, nōna nei au i whakapauka-ha ki tōnā oranga, tōnā wairua, ā, ki ōnā uri katoa o Tāmaki. He waimahara tō te whatumanawa ki te whenua, mā wai e whakarongo?